ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

2024

ಕ್ರ.ಸಂ. ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನಾಂಕ ಭಾಷೆ ಕಡತದ ವಿಷಯ ಕಾಲಾವಧಿ ಗಾತ್ರ ಡೌನ್ಲೋಡ್
1 ಪಸಂಮೀ 99 ಮೀಇಯೋ 2022 01.01.2024 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
2 ಪಸಂಮೀ 25 ಮೀಇಇ 2023 01.01.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ WP 9672/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
3 ಪಸಂಮೀ 04 ಮೀಇಇ 2023 02.01.2024 ಕನ್ನಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ WP 10065/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
4 ಪಸಂಮೀ 137 ಮೀಇಯೋ 2023 04.01.2024 ಕನ್ನಡ ತೆಂಗಿನಗುಂಡಿ ನೆಲಹಾಸು ಕುಸಿದಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿ ಮರು ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
5 ಪಸಂಮೀ 130 ಆರ್‌.ಐ.ಎಸ್‌ 2023 11.01.2024 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಆಯೋಗದ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ತಯಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
6 ಪಸಂಮೀ 138 ಆರ್‌ಐಎಸ್ 2021 12.01.2024 ಕನ್ನಡ IPGRS ತಂತ್ರಾಶದಲ್ಲಿ ಮನವಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
7 ಪಸಂಮೀ 03 ಮೀಇಸೇ 2021 16.01.2024 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಗಿರೀಶ್‌ ಓ.,  ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ವಿರುದ್ದ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಕೈಬಿಡುವ ಕುರಿತು.      ಡೌನ್ಲೋಡ್
8 ಪಸಂಮೀ 09 ಮೀಇಯೋ 2024 18.01.2024 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮೀನುಗಾರರ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನನು ಪುನರ್‌ ರಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
9 ಪಸಂಮೀ 17 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 23.01.2024 ಕನ್ನಡ ಪತ್ರಾಂಕಿತ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರ ಚಲನವಲನ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
10 ಪಸಂಮೀ 10  ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 24.01.2024 ಕನ್ನಡ ಭೂಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
11 ಪಸಂಮೀ 26 ಮೀಇಯೋ 2021 25.01.2024 ಕನ್ನಡ ಸಾರಗಮಾಲಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
12 ಪಸಂಮೀ 76 ಮೀಇಯೋ 2023 25.01.2024 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು & ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನವೀಕರಣ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
13 ಪಸಂಮೀ 140 ಮೀಇಯೋ 2022 25.01.2024 ಕನ್ನಡ ಸಂಕಷ್ಟ ಪರಿಹಾರ ನಿಧಿ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
14 ಪಸಂಮೀ 107 ಸಮನ್ವಯ 2022 25.01.2024 ಕನ್ನಡ CEPMIZ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಪಿಆರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
15 ಪಸಂಮೀ 03 ಮೀಇಸೇ 2024 29.01.2024 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಟಿ ಎಸ್‌ ವಿಜಯರಾಜ್‌ ಅರಸ್‌, ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಆದೇಶ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
16 ಪಸಂಮೀ 92 ಮೀಇಸೇ 2023 30.01.2024 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಕಳ್ಳೇರ್‌ ಪ್ರಭಾರ ಭತ್ಯೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕುರಿತು.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
17 ಪಸಂಮೀ 25 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 02.02.2024 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನತಾ ದರ್ಶನ ಕುರಿತು    

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್

18 ಪಸಂಮೀ 25 ಆರ್‌ ಐ ಎಸ್‌ 2024 02.02.2024 ಕನ್ನಡ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕುರಿತು    

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್

19 ಪಸಂಮೀ 25 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 02.02.2024 ಕನ್ನಡ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
20 ಪಸಂಮೀ 107 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2022 02.02.2024 ಕನ್ನಡ CEPMIZ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಡಿಪಿಆರ್‌ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
21 ಪಸಂಮೀ 25 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 02.02.2024  ಕನ್ನಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
22 ಪಸಂಮೀ 14 ಮೀಇಯೋ 2024 03.02.2024 ಕನ್ನಡ ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಪ್ರಕರಣ ಕುರಿತು    

ಡೌನ್ಲೋಡ್

ಡೌನ್ಲೋಡ್

23 ಪಸಂಮೀ 21 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 03.02.2024 ಕನ್ನಡ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
24 ಪಸಂಮೀ 12 ಮೀಇಇ 2024 05.02.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ:23469/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
25 ಪಸಂಮೀ 107 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2022 06.02.2024 ಆಂಗ್ಲ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ : CEPMPIZ ವಿಸ್ತೃತ ಯೋಜನಾ ವರದಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
26 ಪಸಂಮೀ 07 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 06.02.2024 ಆಂಗ್ಲ  15ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ : ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
27 ಪಸಂಮೀ 28 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 07.02.2024 ಕನ್ನಡ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲದ ಕಾರ್ಯ ಕಲಾಪಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
28 ಪಸಂಮೀ 28 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 07.02.2024 ಕನ್ನಡ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
29 ಪಸಂಮೀ 28 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 07.02.2024 ಕನ್ನಡ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
30 ಪಸಂಮೀ 25 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 07.02.2024 ಕನ್ನಡ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ / ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
31 ಪಸಂಮೀ 20 ಮೀಇಸೇ 2024 12.02.2024 ಕನ್ನಡ ಪಿ.ಎಂ.ಎಂ.ಎಸ್.ವೈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಪಿ.ಎಫ್‌.ಎಂ.ಎಸ್‌ ರಡಿ ಸ್ಪರ್ಷ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
32‌ ಪಸಂಮೀ 99 ಮೀಇಯೋ 2022 12.02.2024 ಕನ್ನಡ ಮತ್ಸ್ಯಾ‍ಶ್ರಯ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮನೆಗಳ ಮರುಹಂಚಿಕೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
33 ಪಸಂಮೀ ಇ-15 ಮೀಇಸೇ 2024 12.02.2024 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ಜೆ ಎನ್‌ ಕಿರಣ್‌ ಬಾಬು, ಕಛೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತಿನ ಕ್ರಮ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
34 ಪಸಂಮೀ 56 ಮೀಇಯೋ 2023 13.02.2024 ಕನ್ನಡ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜಿನಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
35 ಪಸಂಮೀ 25 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 16.02.2024 ಕನ್ನಡ ಐಪಿಜಿಆರ್‌ಎಸ್‌ ಪೋರ್ಟಲ್‌ ಮನವಿಗಳಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
36 ಪಸಂಮೀ 223 ಮೀಇಯೋ 2023 16.02.2024 ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ದಿನಾಚರಣೆಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
37 ಪಸಂಮೀ 08 ಮೀಇಸೇ 2023 17.02.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಅ ಸಂ 10892/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
38 ಪಸಂಮೀ 12 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 19.02.2024 ಕನ್ನಡ ವಾಹನಗಳ ಇಂಧನ ವೆಚ್ಚದ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
39 ಪಸಂಮೀ 06 ಮೀಇಇ 2023 20.02.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಅ ಸಂ 9183/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
40 ಪಸಂಮೀ 13 ಮೀಇಇ 2024 20.02.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಅ ಸಂ 699/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
41 ಪಸಂಮೀ 84 ಮೀಇಯೋ 2023 21.02.2024 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
42 ಪಸಂಮೀ 143 ಮೀಇಯೋ 2023 21.02.2024 ಕನ್ನಡ ಪುನರ್‌ ವಿನಿಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
43 ಪಸಂಮೀ 04 ಮೀಇಸೇ 2024 22.02.2024 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಷನಿ ಪುತ್ರಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರು ಇವರ ನಿಯೋಜನೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
44 ಪಸಂಮೀ 168 ಮೀಇಯೋ 2023 21.02.2024 ಕನ್ನಡ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ಸ್ಯಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
45 ಪಸಂಮೀ 54 ಮೀಇಯೋ 2024 22.02.2024 ಕನ್ನಡ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
46 ಪಸಂಮೀ 21 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2024 23.02.2024 ಕನ್ನಡ ಜನಸ್ಪಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರದ ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
47 ಪಸಂಮೀ 129 ಮೀಇಯೋ 2023 23.02.2024 ಕನ್ನಡ ಕೆ.ಎಫ್‌.ಡಿ.ಸಿ ಇದರ ಷೇರನ್ನು ‍ಶ್ರೀ ದಿನೇಶ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಕಳ್ಳೇರ್‌ ಇವರ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
48 ಪಸಂಮೀ 04 ಮೀಇಇ 2024 26.02.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ WP No 23558/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
49 ಪಸಂಮೀ 89 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2022 28.02.2024 ಕನ್ನಡ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಉಪಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯವರನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಮಂಡಳಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
50 ಪಸಂಮೀ 54 ಮೀಇಇ 2023 29.02.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ WP No 23363/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
51 ಪಸಂಮೀ 69 ಮೀಇಯೋ 2024 29.02.2021 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಾಲಾ ನಾರಾಯಣರಾವ್‌ ಇವರನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ನಿ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
52 ಪಸಂಮೀ 224 ಮೀಇಯೋ 2023 04.03.2024 ಕನ್ನಡ ವೇತನ ಭತ್ಯೆ ಪಾವತಿಗೆ ಪುನರ್ವಿನಿಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
53 ಪಸಂಮೀ 58 ಮೀಇಯೋ 2023 04.03.2024 ಕನ್ನಡ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ : ಅದೇಶ ಸಮ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿ: 13.07.2024     ಡೌನ್ಲೋಡ್
54 ಪಸಂಮೀ 61 ಆರ್‌ಐಎಸ್‌ 2023 04.03.2024 ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರದಂದು ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
55 ಪಸಂಮೀ 22 ಮೀಇಸೇ 2024 07.03.2024 ಕನ್ನಡ ಚುನಾವಣಾ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ : ವರ್ಗಾವಣೆ (3)     ಡೌನ್ಲೋಡ್
56 ಪಸಂಮೀ 06 ಮೀಇಯೋ 2024 12.03.2024 ಕನ್ನಡ ಮತ್ಸ್ಯ ಸಂಪದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಧ ಅನುದಾನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಸಭೆ ನಡವಳಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
57 ಪಸಂಮೀ 18 ಮೀಇಸೇ 2023 13.03.2024 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ ರಾಜಣ್ಣ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ ಮುಂಬಡ್ತಿ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
58 ಪಸಂಮೀ 99 ಮೀಇಯೋ 2022 15.03.2024 ಕನ್ನಡ ಹನ್ನೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ಸ್ಯಾಶ್ರಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
59 ಪಸಂಮೀ 68 ಮೀಇಸೇ 2024 15.03.2024 ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
60 ಪಸಂಮೀ 226 ಮೀಇಯೋ 2023 15.03.2024 ಕನ್ನಡ ಬ್ಯಾತಮೆಟ್ರಿ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
61 ಪಸಂಮೀ 114 ಮೀಇಇ 2023 16.03.2024 ಕನ್ನಡ ಕಾವೇರಿ ನಧಿ ಭಾಗ-04 ರಲ್ಲಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಿಷೇಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
62 ಪಸಂಮೀ 44 ಮೀಇಸೇ 2024 16.03.2024 ಕನ್ನಡ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟಣೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
63 ಪಸಂಮೀ 117 ಮೀಇಯೋ 2023 16.03.2024 ಕನ್ನಡ ವಾರ್ಷಿಕ ಡೀಸಲ್‌ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
64 ಪಸಂಮೀ 09 ಮೀಇಇ 2024 20.03.2024 ಆಂಗ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ವಕೀಲರ ಅಭಿಯೋಜನೆ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ Wp No.26617/2023     ಡೌನ್ಲೋಡ್
65 ಪಸಂಮೀ 57 ಆರ್‌ಐಎಸ್ 2024 20.03.2024 ಕನ್ನಡ ಚುನಾವಣೆ ಹಿನ್ನಲೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
66 ಪಸಂಮೀ 57 ಆರ್‌ಐಎಸ್ 2024 20.03.2024 ಕನ್ನಡ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನುಸರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
67 ಪಸಂಮೀ 92 ಆರ್‌ಐಎಸ್ 2021 21.03.2024 ಕನ್ನಡ ಇ ಗೆಜೆಟೆಡ್‌ ನೋಡಲ್‌ ಅಧಿಕಾರಿ ನೇಮಕ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
68 ಪಸಂಮೀ 36 ಮೀಇಸೇ 2024 21.03.2024 ಕನ್ನಡ ಶ್ರೀ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಮೀಉನಿ : ಕಡ್ಡಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಅವಧಿ ಸಕ್ರಮಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು     ಡೌನ್ಲೋಡ್
69 ಪಸಂಮೀ 11 ಮೀಇಯೋ 2024 22.03.2024 ಕನ್ನಡ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಒದಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
70 ಪಸಂಮೀ 84 ಮೀಇಯೋ 2023 27.03.2024 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜುಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್
71 ಪಸಂಮೀ 56 ಮೀಇಯೋ 2023 27.03.2024 ಕನ್ನಡ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆರ್‌.ಐ.ಡಿ.ಎಫ್‌ 28 ರಡಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ.     ಡೌನ್ಲೋಡ್
72 ಪಸಂಮೀ 76 ಮೀಇಯೋ 2023 27.03.2024 ಕನ್ನಡ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರು & ಇಳಿದಾಣ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುದಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ     ಡೌನ್ಲೋಡ್

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 28-03-2024 07:15 PM ಅನುಮೋದಕರು: admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080